Stock Market Quotes

Rosenlund Blogg

Comeback for Value stocks - Rana Gruber AS

                               April 2021

  • Rana Gruber AS er en interessant case, med jernmalmpris på en 10-year high. Prisen har vært forholdsvis høy i hele 2021, og stigende siden andre halvdel av 2020.

  • Overskuddet økte fra ca. 57 millioner kr i 2019 til ca. 273 millioner kr i 2020, da prisene på jernmalm bare tidvis var høye. Antatt at jernmalmprisen holder seg, kan driftsresultatet ende opp rundt 800 millioner kroner. Det vil gi en P/E ratio på ca. 3 ved en kurs på 67.50. Dette forutsetter at makrosituasjonen med høy etterspørsel etter jernmalm/stål spesielt fra Kina fortsetter, samt at dollaren holder seg på samme nivå.

  • Q1-tall slippes 12. mai, og selskapet har vedtatt at det skal utbetales kvartalsvis utbytte på 50-70% av resultatet.

  • Det er usikkert hvor stor andel av jernmalmen selskapet selger, som er på futures. Disse holder et relativt høyt prisnivå de neste 6 månedene. Dette er en stabiliserende og risikominkende faktor for investorer, fordi svingninger i prisen over kortere perioder vil kunne ha lavere påvirkningskraft på selskapets resultat. Samtidig ville det kunne bety en mer begrenset oppside.

- Nikolas Traavik Nesheim

   Rosenlund & Co

Rana Gruber.png
Screenshot 2021-04-20 123141.png
Screenshot 2021-04-20 123048.png