top of page

Økovin er bra - men smaker det godt?

La Tache nice.jfif

?

Dato: 07.03.2023

Forfatter: Sara Louise Adielson

 

 

 

Økovin er en ny trend på det norske vinmarkedet, men har hatt økt popularitet i Europa i en lengre periode. Økovin er en forkortelse for økologisk vin, som er en driftsmetode i landbruket. Trenden for økovin kan sees i sammenheng med det økte fokuset på bærekraftig landbruk og EU sine nye sertifiseringer rundt vinproduksjon. Sammen med økt interesse for økovin, har også biovin og naturvin blitt mer populært. Det er dog stor forvirring mellom hva som skiller de tre type vinene og om de faktisk er bærekraftige.

Økovin, Biovin og Naturvin

Øko-, bio- og naturvin markedsføres relativt likt for den generelle forbrukeren, men det er en forskjell. Økovin benytter ikke syntetiske sprøytemidler og kunstgjødsel, og har strenge regler på tilsetninger. Et viktig aspekt ved økologisk vin er at den har en egen sertifisering og kontrollinstans. Naturvin fremstilles gjennom em spesiell gjæringsmetode, der vinen blir gjæret med den naturlige gjæren i druene. Det er ikke lov å tilsette enzymer, syre, gjær eller sukker underveis og det skal brukes minimalt med svovel. Naturvin blir ikke regulert, kontrollert eller definert av EU (Vinmonopolet, 2023). Biodynamisk vin, også kjent som biovin, er økologisk vin med noen strengere regler. Vinmarken skal kun bruke naturlige preparater og kompost, med fokus på å skape et sunt jordsmonn. Tanken bak biodynamisk jordbruk er at vingården skal ha en sirkulær livssyklus og være selvforsynt av innsatsfaktorer. Biodynamisk vin er sertifisert av Biodyvin eller Demeter. Prinsippene bak biovin er basert på læren til Rudolf Steiner, der et helhetlig verdenssyn er i fokus og tar hensyn til fasene til solen, månen og bevegelsen til planetene. Dette skal være hensyntatt i vinmarken og vinkjelleren. I tillegg skal alle preparatene som brukes være naturlig, og må lages på en helt spesiell måte av bonden selv. Et eksempel er kumøkk som har ligget gravd ned over vinteren en halv meter under jorden, inni et kuhorn. Dette er for å øke livskraften til produktene (Lindin, 2020).

Bærekraftig Landbruk

Matsikkerhet og bærekraftig landbruk er to uttrykk som blir mer vanlige i det daglige språket. De to uttrykkene går hånd i hånd og er viktige standpunkter som forsikrer en tryggere fremtid. Spesielt bærekraftig landbruk er viktig når det kommer til vinproduksjon, og dette reflekteres av både økovin sine prinsipper og EU sin kommende vinregulering som inntrer den 8. desember 2023. De nye kravene omhandler riktig merking av vin, deriblant informasjon om energibruk og en presis innholdsfortegnelse. Her har økologisk landbruket den fordelen av de ikke benytter seg av energikrevende ressurser slik som kunstgjødsel, og gjennom bruk av organisk gjødsel øker de jordhelsen (Landbruksdirektoratet, 2023). Dette forhindrer forringelse av jorden og eutrofiering av innsjøer. Grunnet sunnere jordsmonn og redusert bruk av klimakrevende innsatsfaktorer, i tillegg til bedre dyrevelferd oppnår økologisk jordbruk flere viktige aspekter ved bærekraftig landbruk. I tillegg er det et argument at det kan påvirke smaken positivt. Likevel er det faktorer ved økologisk landbruk som må tas i betraktning. I forhold til konvensjonelt landbruk, trenger økologisk landbruk i de fleste sammenhenger lengre dyrkningstid og et større areal. For å oppnå et bærekraftig landbruk, er effektivitet i form av arealbruk og dyrkningstid viktig. En myte ved økologisk landbruk er at de ikke benytter skadelige sprøytemidler eller innsatsfaktorer. Økologisk landbruk bruker sprøytemidler som ikke er syntetiske, derav økologiske, men de kan ha like negativ påvirkning på nærliggende økosystemer og tilhørende biodiversitet (Horn, 2016). Det er derfor viktig å ta hver vinprodusent i betraktning og ha gode sertifiseringsmetoder på de økologiske vinene som bidrar til bærekraft.

 

Bærekraftig vin

Det er tre faktorer som gjør en vin bærekraftig; 1. Klimasmart emballasje, 2. Bærekraftig produksjon og 3. Etisk produksjon. Hvis en vin oppfyller en av de tre kravene, vil den oppnå en bærekraftssertifisering (Vinmonopolet, 2023). Økoviner blir ofte produsert med hensyn til klima og miljø, og har derfor oppnådd et godt rykte og anses som et bærekraftig valg. Vinmonopolet har tydelige sertifiseringer som gir innsikt i hvilke bærekraftsmål en vin har oppnådd. Vin produsert med tanke på god jordhelse og fokus på å verne biodiversitet er et viktig sortiment hos Vinmonopolet. Interessen for økoviner monner både at de oppfyller ofte bærekraftskravene til Vinmonopolet, og at smaken kan ha en positiv påvirkning av godt landbruk.

Horn, K.-S. (2016, 08 21). NrK. Hentet fra https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/nervegiftsom-dreper-bier-og-fisk-er-tillatt-i-okologisk-landbruk-1.13095082

Landbruksdirektoratet. (2023). Hentet fra Jord og jordhelse: https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/miljo-og-klima/jord-og-jordhelse

Lindin, S. (2020, 10 11). Finansavisen. Hentet fra https://www.finansavisen.no/premium/vin/2020/10/11/7575714/biodynamisk-vineller-bare-humbug

Vinmonopolet. (2023). Vinmonopolet. Hentet fra https://www.vinmonopolet.no/content/lar-om-vin/vinproduksjon/oko-bionaturvin/hva-er-økologisk-biodynamisk-og-naturvin

Vinmonopolet. (2023). Vinmonopolet. Hentet fra Tenk bærekraft på Polet: https://www.vinmonopolet.no/content/om-oss/barekraft/tenk-barekraft-pa-polet

Wild Nature
bottom of page