Krasj, Kaos, Krypto

Crypto-crashing.jpg

Dato: 06.02.2022

Forfattere: Nikolas Traavik Nesheim & Fredrik Hekkelstrand

 

De siste månedene har ført frem økt inflasjon, og forårsaket nedgang i vekst- og teknologiaksjer. Bitcoin er designet for å være deflasjonær, men nylige korreksjoner har vist at kryptovalutaen er mer sårbar for usikkerhet enn andre typer eiendeler. 

 

Tradisjonelle sikringer som gull har vist evnen til å bevare kjøpekraften i perioder med høy inflasjon og volatilitet. Verdien av Bitcoin har hatt svingninger på mer enn 50% ved flere anledninger de siste årene. For andre kryptovalutaer er endringene i prisen enda større.

 

Spekulativ interesse har vært en av hoveddriverne for verdien for de fleste kryptovalutaene. Høyere renter, i kombinasjon med høy inflasjon og usikre tider i finansmarkedene fremover, kan føre til en dreining i investorinteresse til eiendeler med mer fundamental verdi. 

Strategi

Som selskap har vi som ambisjon å skape et netto positivt resultat for våre aksjonærer og samfunnet som helhet.

Dette oppnår vi ved å bidra til å skape arbeidsplasser og digital innovasjon. 

Rosenlund Insider

Rosenlund Insider publiserer artikler om selskaper, økonomisk eller politisk utvikling og sektorer vi finner interessante.

Vi publiserer artikler månedlig. Følg oss på SoMe, så blir du varslet når vi publiserer. 

Om Oss

Vi investerer primært i noterte selskaper og verdipapirer, samt i enkelte mellomstore selskaper med skalerbart potensial.

Fremover vil vårt fokus på teknologisektoren fortsette.

Wild Nature

Er du en entreprenør eller bedriftseier?

La oss hjelpe deg vokse!