top of page

Tatt av vinden

herpa vindmølle.jpg

Verden opplever en energikrise nå, er vindkraft veien å gå?

Dato: 29.05.2022

Forfattere: Nikolas Traavik Nesheim, Adrian Ånnestad

Energi i EU

Det har lenge vært et mål i EU om å fase ut deler av den fossile energiproduksjonen til fordel for klimanøytrale alternativer. Primært har miljøspørsmål og klimaavtaler vært pådriver for dette. I det siste er det geopolitiske forhold som i høyere grad tilrettelegger debatten om alternative energikilder. Det er tydelig for land som er avhengig av russisk gass, som Tyskland, at omstilling bør skje så fort som mulig av geopolitiske årsaker. 

Alternative energikilder

Når man diskuterer alternativer til fossil energiproduksjon, er det særlig vindkraft og atomkraft som er aktuelle i Nord-Europa. Det er negative aspekter ved både vind- og atomkraft. For vind trekkes særlig fram lokal ødeleggelse av natur og dyreliv, uforutsigbarhet i faktisk produsert energi (produksjonen avhenger av hvor sterk vind det er – dette gjør at land med vindkraft må i perioder med lav produksjon kompensere med alternative kilder). Det er også svak ressursutnyttelse i forhold til andre energikilder. Dette er illustrert ved grafen nedenfor.

 

EROI.png

Hvordan løse energiutfordringene i EU?

Tyskland har nå skyhøye strømpriser, hvilket skyldes både den økende avhengigheten av kull og gass og også systemkostnadene til vindkraftproduksjon. 

Energikrisen som nå pågår kan ikke løses ved å støtte seg på vindkraft, som krever enorme investeringer og har lav EROI (Energy Return on Investment) sammenlignet med andre energikilder. Europa må investere i og øke gass- og atomkraft hvis en forutsigbar, selvstendig energiproduksjon skal sikres.

 

 Å holde på med vindkraftproduksjon er litt som å kjøre seilbåt. Man kommer ingen vei når det er vindstille, og det går heller ikke særlig fort når man har vind i seilene.

Wild Nature
bottom of page