top of page

Tre Musketerer

Brent oil upwards.jpg

Dato: 28.02.2022

Forfattere: Nikolas Traavik Nesheim & Fredrik Hekkelstrand

Gull

Den årlige inflasjonsraten i USA har klatret opp til 7,5% i januar, den høyeste raten siden 1982. Samtidig har S&P500-indeksen falt ca. 10% fra sin "all time high". Da vi skrev vår forrige artikkel om gull i desember 2021, var spotprisen på rundt USD 1772. Siden den gang har spotprisen økt, og ligger nå på USD 1910, opp mer enn 7%. Gull kan fortsette å fungere som en relativt sikker sikring mot krig, usikkerhet og inflasjon. 

Vår Energi

I tillegg ble olje- og gassprodusenten "Vår Energi" (ticker: VAR), en av Norges største, nylig notert på Oslo Børs med en markedsverdi på 8 milliarder USD. Selskapet annonserte tidligere i år målet om å betale minst 800 millioner USD i utbytte innen 2022, forutsatt stabile råvarepriser. 

Både den globale etterspørsels- og tilbudssituasjonen er fortsatt stram. OPEC nevnte i sin siste oljemarkedsrapport fra februar at de forventer at etterspørselen i land som Kina og India, samt regioner som Europa og Midtøsten vil fortsette å vokse i 2022. I dagens markedssituasjon med relativt høye råvarepriser ligger Vår Energi an til å ha et lønnsomt år. 

 

Rana Gruber

En av Norges største gruve- og jernmalmprodusenter, Rana Gruber (ticker: RANA), annonserte nylig overgangen fra Euronext Growth til Oslo Børs. Med noteringen på Oslo Børs i slutten av mars er det ventet at flere fond må ta en posisjon i selskapet for å reflektere inkluderingen, noe som kan føre til økt etterspørsel etter selskapets aksjer. Spotprisen for jernmalm har sett en reduksjon fra sin historisk høye pris i 2021 på rundt 200 dollar per tonn, til rundt 135 dollar per tonn. 

*Rosenlund & Co (og/eller forfatterne av denne artikkelen) har eksponering mot noen eller alle av verdipapirene nevnt i denne artikkelen.

Wild Nature
bottom of page