top of page

Tre Musketerer

Brent oil upwards.jpg

Dato: 28.02.2022

Forfattere: Nikolas Traavik Nesheim & Fredrik Hekkelstrand

Gull

Den årlige inflasjonsraten i USA har klatret opp til 7,5% i januar, den høyeste raten siden 1982. Samtidig har S&P500-indeksen falt ca. 10% fra sin "all time high". Da vi skrev vår forrige artikkel om gull i desember 2021, var spotprisen på rundt USD 1772. Siden den gang har spotprisen økt, og ligger nå på USD 1910, opp mer enn 7%. Gull kan fortsette å fungere som en relativt sikker sikring mot krig, usikkerhet og inflasjon. 

Vår Energi

I tillegg ble olje- og gassprodusenten "Vår Energi" (ticker: VAR), en av Norges største, nylig notert på Oslo Børs med en markedsverdi på 8 milliarder USD. Selskapet annonserte tidligere i år målet om å betale minst 800 millioner USD i utbytte innen 2022, forutsatt stabile råvarepriser. 

Både den globale etterspørsels- og tilbudssituasjonen er fortsatt stram. OPEC nevnte i sin siste oljemarkedsrapport fra februar at de forventer at etterspørselen i land som Kina og India, samt regioner som Europa og Midtøsten vil fortsette å vokse i 2022. I dagens markedssituasjon med relativt høye råvarepriser ligger Vår Energi an til å ha et lønnsomt år. 

 

Rana Gruber

En av Norges største gruve- og jernmalmprodusenter, Rana Gruber (ticker: RANA), annonserte nylig overgangen fra Euronext Growth til Oslo Børs. Med noteringen på Oslo Børs i slutten av mars er det ventet at flere fond må ta en posisjon i selskapet for å reflektere inkluderingen, noe som kan føre til økt etterspørsel etter selskapets aksjer. Spotprisen for jernmalm har sett en reduksjon fra sin historisk høye pris i 2021 på rundt 200 dollar per tonn, til rundt 135 dollar per tonn. 

*Rosenlund & Co (og/eller forfatterne av denne artikkelen) har eksponering mot noen eller alle av verdipapirene nevnt i denne artikkelen.

Rosenlund Insider

Rosenlund Insider publiserer artikler om selskaper, økonomisk og politisk utvikling eller sektorer vi finner interessante.

Vi publiserer artikler jevnlig. Følg oss på SoMe, så blir du varslet når vi publiserer.

Wild Nature
bottom of page