top of page

Undervisningsplan.no - Too Cool For School

Tablet Learning

Dato: 03.11.2021                      Forfatter: Adrian Ånnestad

Oversikt

Undervisningsplan.no (UP) er en plattform laget for å systematisere og kombinere alt det faglige innhold som trengs for å undervise i hver klasse, slik at det blir enklere for lærere å drive kvalitetsopplæring i hele grunnskolesystemet.

UP har lyktes med flere milepæler gjennom 2020-2021 og har fått flere partnere. De vant "Næringsteft" innovasjonsstipend på 1 million NOK, samt fikk et startlån fra Innovasjon Norge på 2,4 millioner NOK. Selskapet har, for å nevne noen, inngått samarbeid med EdTech, Innovasjon Norge og Conexus. 

UP relanserte plattformen sin for et par måneder siden, og har allerede rundt 7000 brukere, noe som representerer ca. 7% av lærere i det norske grunnskolesystemet.

 

Utsikter

UP kan karaktiseres som et nisjeprodukt, og det eksisterer få selskaper som dette kan sammenlignes med. Nærmeste sammenligning er individuelle læreplaner som selges.

 

Foreløpig må lærere i grunnskolen lage sitt eget faglige innhold for hver læreplan. Dette skaper en situasjon som kan føre til store forskjeller i utdanningskvalitet mellom skolene. Hvis skoler begynner å bruke UPs plattform og innhold, kan disse ulempene reduseres ved å gi alle norske grunnskoleelever en bedre og alltid oppdatert læringssyklus.

 

Det norske utdanningssystemet er modent for innovasjon og disrupsjon, noe som er tydelig i den store økningen av antall brukere på Undervisningsplan sin plattform.

     Undervisningsplan.no AS

- UP lager "undervisningsplaner" fritt tilgjengelig for abonnenter på deres nettplattform.

- 7000 aktive brukere

- Har vunnet oppstartspriser & mottatt offentlige tilskudd.

- Har som mål å fortsette den sterke brukerveksten, og til slutt påvirke læringssektoren. 

- Selskapet har valgt en "freemium-modell" i 2021 for å fortsette veksten av brukere.

UP har en klar målsetting og hensikt. Det er en stor fordel at selskapets grunnlegger, Karen Wiik, har jobbet som lærer og derfor forstår hva slags funksjoner som trengs i plattformen. En annen fordel er at plattformen er skalerbar mot andre markedssegmenter der det er behov for læring (bedrifter, sport, høyere utdanning) eller internasjonalt (med visse justeringer).

Den raske veksten avhenger i stor grad av mengden interesse for plattformen deres. Det vil imidlertid være interessant å se om den fortsetter å vokse i samme tempo etter at "freemium-perioden" er over.

 

Vi vil følge Undervisningsplan.no nøye fremover, på grunn av deres raske vekst og skalerbarhet.

Wild Nature
bottom of page