Vi investerer i velprøvde forretningsmodeller med høy skalerbarhet

Rosenlund & Co investerer primært i noterte selskaper og verdipapirer, samtunntaksvis i mellomstore selskaper med skalerbart potensial.

Investeringer

Rosenlund & Co investerer primært i børsnoterte selskaper og verdipapirer, samt strategiske investeringer i unoterte små til mellomstore selskaper.

Nedenfor finnes en oversikt over våre unoterte investeringer.

Rosenlund Bryggerier AS

Tidligere kjent under navnet Rena Bryggeri, eier selskapet merket Birkebeinerpils. Rosenlund & Co har en majoritetsandel i selskapet. i 2021 inngikk selskapet en avtale med Aas Bryggeri om å øke produksjonen og salget av Birkebeiner Pilsner.

Tidligere investeringer

Nedenfor er et utvalg av våre tidligere investeringer.

AF Gruppen ASA

AF Group ASA er det tredje største anleggs- og entreprenørselskapet i Norge. Selskapets hovedkontor ligger i Oslo. AF Gruppen er notert på Oslo Børs. Rosenlund & Co var en av de største aksjonærene da selskapet ble børsnotert.

Profdoc ASA

Selskapet utvikler, markedsfører og vedlikeholder klinisk administrativ programvare for leger, sykehus og helsesentre. Profdocs kjerneprodukter er labratoriesystemer, pasientjournalsystemer og kommunikasjonsløsninger. Selskapet leverer systemene til offentlig helsesektor, sykehus, bedriftshelsetjenester og allmennleger. Rosenlund & Co var største aksjonær da Compu group kjøpte selskapet, og tok det av fra Oslo Børs.

Ibas AS

Ibas AS er et norsk IT-selskap med hovedkontor i Kongsvinger. Selskapet leverer tjenester innen datarekonstruksjon, datasletting og dataundersøkelse. Omtrent 60% av omsetningen er i det nordiske markedet.

Lingit AS

Lingit utvikler programvare spesialutviklet for elever med dysleksi. Ved hjelp av programvaren får elever hjelp med rettskriving, ordvalg og opplesning på de viktigste plattformene som brukes i skolen.

Wild Nature