top of page

Kunsten å gå imot strømmen

picasso.jpeg

Dato: 04.10.22

Forfatter: Fredrik Hekkelstrand, Nikolas Traavik Nesheim

Oversikt

 

Å investere i malerier som koster mange millioner dollar, er vanligvis forbeholdt de superrike. Gjennom nye plattformer som «masterworks» er det mulig for de fleste å investere i kunst uten en stor formue.

En av fordelene med å investere i kunst, er at kunst ikke ser ut til å korrelere med aksjer og obligasjoner. I følge «Artmarketmonitor», holdt kunstmarkedet seg stabilt under finanskrisen i 2008, og indeksen økte faktisk litt i verdi det året. Året etter da aksjemarkedet begynte å hente seg inn, falt indeksen for kunst betydelig.  En investering som korrelerer i så liten grad mot aksjemarkedet kan være en interessant måte å diversifisere porteføljen, samt sikre seg mot inflasjon. I følge «Citi Global Art Market» har investeringer innen samtidskunst slått S&P500 de siste 25 årene med en årlig avkastning på 14% mot 9.5%.  

Historisk sett har kjøp og salg av kunst foregått på auksjoner og vært forbeholdt de rike. Denne dynamikken er kanskje i ferd med å endre seg gjennom platformer som «Masterworks.io». Platformen kjøper eksklusive malerier av kunstnere, registrerer det hos SEC og selger andeler for 20$ per aksje, hvilket åpner opp for eksponering for «hvem som helst».

Rosenlund Insider

Rosenlund Insider publiserer artikler om selskaper, økonomisk eller politisk utvikling og sektorer vi finner interessante. 

 

Vi publiserer artikler jevnlig. Følg oss på SoMe, så blir du varslet når vi publiserer.

Wild Nature

Er du en entreprenør eller bedriftseier?

La oss hjelpe deg vokse!

bottom of page