top of page
  • Rosenlund & Co

Frivillig tilbud til resterende minoritetsaksjonærer i Rosenlund Bryggerier AS


De resterende aksjonærene med i overkant 2% av aksjene i Rosenlund Bryggerier AS har fått et tilbud om salg av aksjer i bytte mot Rosenlund & Co-aksjer eller kontantvederlag. Lykkes ikke selskapet med å kjøpe ut resten av aksjonærene vil selskapet etter aksjenlovens § 4-26 å tvangsinnløse de resterende aksjene.

Comments


bottom of page