top of page
  • Rosenlund & Co

Kunsten å gå imot strømmen

Updated: Apr 24Å investere i malerier som koster mange millioner dollar, er vanligvis forbeholdt de superrike. Gjennom nye plattformer som «masterworks» er det mulig for de fleste å investere i kunst uten en stor formue.

En av fordelene med å investere i kunst, er at kunst ikke ser ut til å korrelere med aksjer og obligasjoner. I følge «Artmarketmonitor», holdt kunstmarkedet seg stabilt under finanskrisen i 2008, og indeksen økte faktisk litt i verdi det året. Året etter da aksjemarkedet begynte å hente seg inn, falt indeksen for kunst betydelig. En investering som korrelerer i så liten grad mot aksjemarkedet kan være en interessant måte å diversifisere porteføljen, samt sikre seg mot inflasjon. I følge «Citi Global Art Market» har investeringer innen samtidskunst slått S&P500 de siste 25 årene med en årlig avkastning på 14% mot 9.5%.

Historisk sett har kjøp og salg av kunst foregått på auksjoner og vært forbeholdt de rike. Denne dynamikken er kanskje i ferd med å endre seg gjennom platformer som «Masterworks.io». Platformen kjøper eksklusive malerier av kunstnere, registrerer det hos SEC og selger andeler for 20$ per aksje, hvilket åpner opp for eksponering for «hvem som helst».

Comments


bottom of page