top of page
  • Rosenlund & Co

Oppdatering av INSIDER-porteføljen #2

Updated: Mar 13


Picture of stock graph

24. januar 2024 sendte vi ut et nyhetsbrev til våre aksjonærer der vi var både positive og negative til spesifikke selskaper i tiden fremover. Avkastningen på disse selskapene har vært meget bra, og vi tillater oss derfor å komme med en liten oppsummering av utviklingen til disse selskapene.


Long-kandidater:


Bluenord (BNOR)

Aksjekurs 24.01.2024 - 491,50 kr

Aksjekurs 12.03.2024 - 568 kr

Avkastning: 15,5%


Salmar (SALM)

Aksjekurs 24.01.2024 - 596,20 kr

Aksjekurs 12.03.2024 - 696,60 kr

Avkastning: 17%


AF Gruppen (AFG)

Aksjekurs 24.01.2024 - 119,20 kr

Aksjekurs 12.03.2024 - 133,20 kr

Avkastning: 11,75%


Elmera (ELMRA)

Aksjekurs 24.01.2024 - 31,06

Aksjekurs 12.03.2024 - 31,86

Avkastning: 2,56%

Samlet avkastning på long-kandidatene: 11,69%


Short-kandidater:


Apple (APPL)

Aksjekurs 24.01.2024 - 195,18 USD

Aksjekurs 12.03.2024 - 173,72 USD

Avkastning: 11%


Hoëgh Autoliners (HAUTO)

Aksjekurs 24.01.2024 - 104,40 kr

Aksjekurs 12.03.2024 - 98,05 kr

Avkastning justert etter utbytte: -11%


NEL (NEL)

Aksjekurs 24.01.2024 - 5.40 kr

Aksjekurs 12.03.2024 - 4,663 kr

Avkastning: 13%


Samlet avkastning på short-kandidatene: 4,33%

Comments


bottom of page