top of page
  • Sara Louise Adielson

Temperaturen i økonomien: Kronen styrkes, renten øker og eiendomsmarkedet går ned.

Updated: Aug 23, 2023


Forfatter: Sara Louise Adielson


Årsakene til inflasjon og status quo

Faktorer som har ført til en inflasjon er mange; corona-pandemi, krigen i Ukraina og et salgsvolumet av kroner har overgått etterspørselen. Inflasjonen har resultert i en tydelig svekkelse av den norske kronen, og kronekursen har vært på et historisk lavt nivå opp mot den amerikanske dollaren de siste to årene.

I takt med svekket krone og økende inflasjon, har flere sentralbanker strammet inn pengepolitikken. Dette inkluderer Norges Bank, som har signalisert at renten gradvis vil økes i tiden fremover. Renteøkningene fra Norges Bank har som formål å få ned inflasjonen, og skal forhindre at både priser og lønninger stiger raskt slik at inflasjonen biter seg fast (Norges Bank, 2023a). I januar 2023 lå styringsrenten på 2,75%, og i juni 2023 er renten på 3,75%, med en forventing fra Norges Bank om at den skal øke videre i august (Norges Bank, 2023b) (Norges Bank, 2023a) .

Effekter av inflasjonen

Som et resultat av en inflasjon, svekket krone og økte renter er at kjøpekraften til Norge har blitt påvirket. Økt rentenivå vil påvirke norske bedrifter og husholdninger på ulike måter. For bedrifter kan høyere renter bety økte finanskostnader, spesielt for de som er avhengige av lån for investeringer og vekst. Dette kan potensielt påvirke bedriftenes investeringsvilje og dermed også deres vekstpotensial. Priser på dagligvarer og tjenester har steget betydelig, og har redusert kjøpekraften til den norske befolkningen (Ogre & Hagmansen, 2023). Husholdninger som har store lån blir spesielt påvirket, da høyere renter øker deres månedlige utgifter og begrense deres disponible inntekter. På den andre siden kan økte renter være gode nyheter for norske sparere. Høyere rente vil gi bedre avkastning på innskudd og sparing, som kan bidra til en forbedret personlig økonomi.

Eiendomsmarkedet

Resultatet av en trangere økonomi og vanskeligheter med å betjene boliglån påvirker eiendomsmarkedet. Etter flere år med betydelig vekst og prisstigning, er det tegn til at markedet kan møte utfordringer fremover. Økte rentenivåer og innstramminger i boliglånsforskriftene har potensial til å dempe etterspørselen og være med på å forhindre bobledannelse i markedet (Bondevik, 2023). For boligkjøpere kan dette være en positiv utvikling siden det kan føre til nedgang i etterspørsel på eiendomsmarked. Prisen på boliger kan flate ut eller avta i noen områder, som skaper bedre muligheter for førstegangskjøpere. Samtidig kan dette være en utfordring for investorer som allerede er tungt belånt og eksponert.

Eiendomsmarkedet

I tiden fremover vil inflasjonen fortsatt påvirke den norske økonomien, selv om Norges Bank prøver å redusere omfanget gjennom kontinuerlig renteøkning. Det er forskjellige meninger om hvordan kronekursen vil bli påvirket fremover, men det er spådd at temperaturen er på vei ned i den norske økonomien (Bervall, 2023). Det er naturlig at det norske kronen styrkes etter en lang periode med nedgang, men i hvilken grad er usikkert. Eiendomsmarkedet er påvirket av at folk har redusert mulighet til å betjene og ta opp boliglån, som kan redusere både boligpriser og etterspørselen på sikt. Likevel, har eiendomsmarkedet i Oslo vært sterkt preget av intense budkriger det siste halvåret, og kun boliger over en viss pris har opplevd konsekvensene av inflasjonen. Med andre ord er det viktig å være strategisk ved økonomiske beslutninger i tiden fremover.


Kilder:

Bervall, A. S. (2023, 07 18). e24. Hentet fra Temperaturen er på vei ned i den kinesiske og amerikanske økonomien. Hva betyr det for Norge?: https://e24.no/internasjonal-oekonomi/i/WR2Okj/temperaturen-er-paa-vei-ned-i-den-kinesiske-og-amerikanske-oekonomien-hva-betyr-det-for-norge?referer=https%3A%2F%2Fwww.aftenposten.no

Bondevik, B. G. (2023, 07 05). nettavisen. Hentet fra Spår kjølig høst i boligmarkedet: – Winter is coming: https://www.nettavisen.no/okonomi/spar-kjolig-host-i-boligmarkedet-winter-is-coming/s/5-95-1205681

Norges Bank. (2023a, 06). Norges Bank. Hentet fra Rentebeslutning juni 2023: https://www.norges-bank.no/tema/pengepolitikk/Rentemoter/2023/juni-2023/

Norges Bank. (2023b, 01). Norges Bank. Hentet fra Rentebeslutning januar 2023: https://www.norges-bank.no/tema/pengepolitikk/Rentemoter/2023/januar-2023/

Ogre, M., & Hagmansen, J. (2023, 07 10). e24. Hentet fra Matvareprisene fortsetter å stige: – Skjøvet problemet fremover: https://e24.no/norsk-oekonomi/i/GMJEbV/matvareprisene-fortsetter-aa-stige-skjoevet-problemet-fremover

Comments


bottom of page