Langsiktig investering

Når vi gjør langsiktige investeringer i et unotert selskap, bruker vi mye tid på å forstå både utfordringene og potensialet til selskapet.

Strategisk og etisk investering

Som selskap har vi som ambisjon å skape et netto positivt resultat for våre aksjonærer og samfunnet som helhet.

Selskapet

Rosenlund & Company ble etablert i 1998. Selskapet har historisk hatt et fokus på å investere i teknologi.

Vi investerer primært i noterte selskaper og verdipapirer, samt unntaksvis i unoterte mellomstore selskaper.

Våre mål

Rosenlund & Company prøver å opprettholde sterke ESG-standarder når en investeringsbeslutning tas. 

Vi tror at vår CSV-tilnærming (Created Shared Value) til syvende og sist oppnår visjonen vår.

Som selskap har vi som ambisjon å skape et netto positivt resultat for våre aksjonærer, gründere og samfunnet som helhet. Dette oppnår vi ved å bidra til å skape arbeidsplasser, digital innovasjon og redusere utslipp gjennom målrettede investeringer.

Vår Strategi

Vi fortsetter våre investeringsstrategi i børsnoterte selskaper, og ved helt spesielle anledninger, i mellomstore selskaper. Vi vil investere i selskaper med en velprøvd forretningsmodell og høy skalerbarhet både innen- og utenlands.

Strategi

Som selskap har vi som ambisjon å skape et netto positivt resultat for våre aksjonærer og samfunnet som helhet.

Dette oppnår vi ved å bidra til å skape arbeidsplasser og digital innovasjon.

 

Rosenlund Insider

Rosenlund Insider publiserer artikler om selskaper, økonomisk eller politisk utvikling og sektorer vi finner interessante. 

Vi publiserer artikler månedlig. Følg oss på SoMe, så blir du varslet når vi publiserer.

 

Om Oss

Vi investerer primært i noterte selskaper og verdipapirer, samt i enkelte mellomstore selskaper med skalerbart potensial.

Fremover vil vårt fokus på teknologisektoren fortsette.

 

Wild Nature