top of page

Noterte

ROSENLUND EQUITY

Unoterte

BlueNord

Lerøy Seafood Group

Elmera

*Vi gjør oppmerksom på at porteføljen ofte endres, da Selskapet har en relativt kortsiktig horisont på noterte aksjer

*Selskapets unoterte portefølje er foreløpig av en beskjeden karakter

Siste nyheter

Wild Nature
bottom of page