Rosenlund & Co investerer primært i noterte selskaper og verdipapirer

Unntaksvis investerer Rosenlund & Co i mellomstore selskaper med skalerbart potensial. 

Rosenlund Insider publiserer artikler om aktuelle selskaper, økonomisk eller politisk utvikling.

Exchange: Oslo Børs

Ticker: NOR

Dagens etterspørsel etter energi i Europa har aldri vært større. Ombyggingen av Tyra-feltet vil bidra til økt energisikkerhet i Danmark, og vil kunne produsere gass tilsvarende forbruket til 1,5 millioner danske hjem i flere tiår.

Tre Musketerer

Exchange: Euronext Oslo

Ticker: VAR/RANA 

Gull kan fortsette å fungere som en relativt sikker sikring mot krig, usikkerhet og inflasjon.

Vår Energi & Rana Gruber ser ut til å være posisjonert til å lykkes i tiden fremover. 

Strategi

Som selskap har vi som ambisjon å skape et netto positivt resultat for våre aksjonærer og samfunnet som helhet.

Dette oppnår vi ved å bidra til å skape arbeidsplasser og digital innovasjon.

Rosenlund Insider

Rosenlund Insider publiserer artikler om aktuelle selskaper, økonomisk eller politisk utvikling og sektorer

Vi publiserer artikler månedlig. Følg oss på SoMe, så blir du varslet når vi publiserer.

Om Oss

Vi investerer primært i noterte selskaper og verdipapirer, samt i enkelte mellomstore selskaper med skalerbart potensial.

Fremover vil vårt hovedfokus på teknologisektoren fortsette.

Wild Nature