Vi investerer i selskaper med en velprøvd forretningsmodell og høy skalerbarhet

Rosenlund & Co investerer primært i noterte selskaper og verdipapirer, samt i enkelte mellomstore selskaper med skalerbart potensial.

Foreløpig oversikt over de største aksjonærene

Største aksjonærer i Rosenlund & Co

Shareholder Overview Rosenlund.png

Ønsker du å investere i Rosenlund & Co eller et av våre single-purpose selskaper? Kontakt oss!

Strategi

Som selskap har vi som ambisjon å skape et netto positivt resultat for våre aksjonærer og samfunnet som helhet.

Dette oppnår vi ved å bidra til å skape arbeidsplasse og digital innovasjon.

Rosenlund Insider

Rosenlund Insider publiserer artikler om selskaper, økonomisk eller politisk utvikling, og sektorer vi finner interessante.

Vi publiserer artikler månedlig. Følg oss på SoMe, så blir du varslet når vi publiserer.

Om Oss

Vi investerer primært i noterte selskaper og verdipapirer, samt i enkelte mellomstore selskaper med skalerbart potensial.

Fremover vil vårt fokus på teknologisektoren fortsette.

Wild Nature