Foreløpig oversikt over de største aksjonærene

30 største aksjonærer i Rosenlund & Co

top30 liste 04.07.22.png

Rosenlund Insider

Rosenlund Insider publiserer artikler om selskaper, økonomisk eller politisk utvikling, og sektorer vi finner interessante.

Vi publiserer artikler jevnlig. Følg oss på SoMe, så blir du varslet når vi publiserer.

Wild Nature