Vi investerer i velprøvde forretningsmodeller med høy skalerbarhet.

Rosenlund & Co investerer primært i noterte selskaper og verdipapirer, samt i enkelte mellomstore selskaper med skalerbart potensial.

Lær deg mer om våre investeringer

Vi investerer betydelig tid i å forstå selskaper, inkludert deres utfordringer og potensial.

Kontakt

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med oss. Vi vil komme tilbake til deg så fort som mulig.

Melding sendt.

Strategi

Som selskap​ har vi som ambisjon å skape et netto positivt resultat for våre aksjonærer og samfunnet som helhet.

Dette oppnår vi ved å bidra til å skape arbeidsplasser og digital innovasjon.

 

Rosenlund Insider

Rosenlund Insider publiserer artikler om selskaper, økonomisk eller politisk utvikling og sektorer vi finner interessante. 

Vi publiserer artikler månedlig. Følg oss på SoMe, så blir du varslet når vi publiserer.

 

 

Om Oss

Vi investerer primært i noterte selskaper og verdipapirer, samt i enkelte mellomstore selskaper med skalerbart potensial.

Fremover vil vårt fokus på teknologisektoren fortsette.

 

 

Wild Nature