Vi investerer i velprøvde forretningsmodeller med høy skalerbarhet.

Rosenlund & Co investerer primært i noterte selskaper og verdipapirer, samt i enkelte mellomstore selskaper med skalerbart potensial.

Finansielle rapporter & dokumenter

Alle finansielle rapporter og relevante dokumenter publiseres her.

Protokoll, GF Rosenlund & Co AS

2022

Innkalling GF Rosenlund Bryggerier AS

2022

Årsregnskap, Rosenlund Bryggerier AS

2021

Årsregnskap, Rosenlund & Co AS

2021

Innkalling EOG 16.12.21

2021

H1 2021 Resultat, Rosenlund & Co

2021

Årsregnskap, Rosenlund Bryggerier AS

2020

Protokoll, GF Rosenlund Bryggerier AS

2022

Innkalling GF Rosenlund & Co

2022

Årsregnskap, Rosenlund Equity AS

2021

Tegningsdokument for konvertering

2021

Redegjørelse Rosenlund 06.12.21

2021

Årsregnskap, Rosenlund & Co AS

2020

Strategi

Som selskap har vi som ambisjon å skape et netto positivt resultat for våre aksjonærer og samfunnet som helhet.

Dette oppnår vi ved å bidra til å skape arbeidsplasser og digital innovasjon.

Rosenlund Insider

Rosenlund Insider publiserer artikler om selskaper, økonomisk eller politisk utvikling og sektorer vi finner interessante.

Vi publiserer artikler månedlig. Følg oss på SoMe, så blir du varslet når vi publiserer.

Om Oss

Vi investerer primært i noterte selskaper og verdipapirer, samt i enkelte mellomstore selskaper med skalerbart potensial.

Fremover vil vårt fokus på teknologisektoren fortsette.

Wild Nature