top of page

Vi publiserer artikler regelmessig - følg oss på SoMe-plattformene våre for å bli varslet!

Fremtiden til Yara - Grønne produkter eller grønnvasking?

Yaras grønne ambisjoner - Er grønn mineralgjødsel en bærekraftig framtid eller bare grønnvasking? Sjekk ut vår analyse av Yaras fremtid her. 

Oppdatering av INSIDER-porteføljen

17. mars 2022 sendte vi ut et nyhetsbrev til våre aksjonærer med selskaper vi var både positive og negative til - slik har det gått med selskapene etter nyhetsbrevet ble sendt ut.

Lynraske Aksjer

Det er knyttet store forventninger rundt børsnoteringen til Porsche senere i år. Det er forventet at verdsettelsen vil ligge på omtrent 85 milliarder dollar. Blant konkurrentene finner vi Ferrari, som kan tilby eksklusivitet og en sterk merkevare. 

I denne artikkelen tar vi for oss hvordan utenlandske investeringer spiller en avgjørende rolle i norsk vindkraftindustri, og hvordan internasjonale aktører bidrar til å drive det grønne skiftet i Norges fornybare energilandskap.

Kunsten å gå imot strømmen

Å investere i kunst har tradisjonelt sett vært forbeholdt de rike, men dynamikken er i ferd med å endre seg gjennom plattformer som "masterworks.io". 

NORECO - Full gass fremover

Dagens etterspørsel etter energi i Europa har aldri vært større. Ombyggingen av Tyra-feltet vil bidra til økt energisikkerhet i Danmark, og vil kunne produsere gass tilsvarende forbruket til 1,5 millioner danske hjem i flere tiår.

Rosenlund Insider

Rosenlund Insider publiserer artikler om selskaper, økonomisk og politisk utvikling eller sektorer vi finner interessante.

Vi publiserer artikler jevnlig. Følg oss på SoMe, så blir du varslet når vi publiserer.

Wild Nature
bottom of page