top of page
  • Fredrik Hekkelstrand

Lynraske aksjer!

Updated: Aug 21, 2023


Det er knyttet store forventninger til Porsche sin børsnotering senere i år, en børsnotering som ligger an til å bli en av Europas største børsnoteringer gjennom historien, ifølge Bloomberg. Det er forventet at prisingen av selskapet vil ligge på rundt 85 milliarder dollar. Til sammenligning er Ferrari verdsatt til omtrent 36 milliarder dollar.


Porsche eies av Europas største bilselskap, Volkswagen AG, som igjen kontrolleres av holdingselskapet Porsche SE. Ved børsnoteringen skal VW splitte Porsche AG aksjene i to, der halvparten er ordinære aksjer og den andre halvparten er preferanse aksjer. Opptil 25% av preferanse aksjene blir gjort tilgjengelig ved børsnoteringen, som igjen vil si at kun 12,5% av aksjene i selskapet er tilgjengelig for handel. Volkswagen selger 25% av de ordinære aksjene til holdingselskapet Porsche SE.

Volkswagen selger 9 millioner biler i året, 300.000 av disse er Porsche. Til tross for dette, står Porsche salgene for 25% av fortjenesten til selskapet. Ferrari solgte «bare» 11.115 biler i 2021, en oppgang på over 20% fra året før da selskapet solgte 9.119 biler.

Børsnoteringen av Porsche skal i hovedsak bidra til økt kapital i VW, slik at de har bedre forutsetninger økonomisk for å kunne utføre et fullstendig skifte til elektriske biler.

Ferrari er både verdsatt lavere enn Porsche og priset høyere enn mange av konkurrentene sine i forhold til sin årlige inntjening. På den andre siden kan Ferrari vise til en bedre "profit margin" enn Porsche (24,82% mot 16%)

Merkevaren Ferrari er den sterkeste i Europa ifølge BrandFinance. Dette tjener selskapet godt på både i forhold til inntjening, men også når det kommer til markedsverdi.

Kilder:

- https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-26/porsche-lines-up-ipo-demand-at-up-to-85-billion-valuation

- https://www.ft.com/content/1993c417-a284-4a1e-af84-7db920e3c73c

- https://brandfinance.com/Comments


bottom of page