top of page

AF Gruppen ASA

AF Group ASA er det tredje største anleggs- og entreprenørselskapet i Norge. Selskapets hovedkontor ligger i Oslo. AF Gruppen er notert på Oslo Børs. Rosenlund & Co var en av de største aksjonærene da selskapet ble børsnotert.

Ibas AS

Ibas AS er et norsk IT-selskap med hovedkontor i Kongsvinger. Selskapet leverer tjenester innen datarekonstruksjon, datasletting og dataundersøkelse. Omtrent 60% av omsetningen er i det nordiske markedet.

Profdoc ASA

Selskapet utvikler, markedsfører og vedlikeholder klinisk administrativ programvare for leger, sykehus og helsesentre. Profdocs kjerneprodukter er labratoriesystemer, pasientjournalsystemer og kommunikasjonsløsninger.  Rosenlund & Co var største aksjonær da Compu Group kjøpte selskapet, og tok det av Oslo Børs.

Lingit AS

Lingit utvikler programvare spesialutviklet for elever med dysleksi. Ved hjelp av programvaren får elever hjelp med rettskriving, ordvalg og opplesning på de viktigste plattformene som brukes i skolen.

Wild Nature
bottom of page