top of page
  • Rosenlund & Co

Slappfisk til gladlaks?

Updated: Aug 24, 2023Lerøy Seafood Group


Høsten 2022 la den norske regjering frem et forslag om grunnrenteskatt på havbruk med en effektiv skattesats på 40% . Dette resulterte i et markant børsfall for oppdrettsselskapene notert på Oslo Børs. Imidlertid ble den effektive skattesatsen senere redusert og vedtatt på 25%, noe som har ført til at mange av oppdrettsselskapene har hentet inn deler av børsfallet.


Etter det markante børsfallet forrige høst, har aksjekursen til oppdrettsselskapene Mowi og Salmar økt henholdsvis 38% og 55%. I kontrast har Lerøy Seafood Group bare hatt en vekst på om lag 13% i samme periode.


Vi mener at Lerøy Seafood Group handles med en betydelig rabatt.


*Rosenlund & Co (og/eller forfatterne av denne artikkelen) har eksponering mot noen eller alle av verdipapirene nevnt i denne artikkelen.


Kilder:

https://e24.no/hav-og-sjoemat/i/XbJXOn/naa-er-lakseskatten-vedtatt-i-stortinget-vinn-vinn-situasjon

Commentaires


bottom of page