top of page
  • Rosenlund & Co

Er gull gull verdt?


Gullmynter og gullbar

Gull og sølv i usikre tider

Med både økt frykt for global resesjon og vedvarende høy inflasjon går det sakte i aksjemarkedet for tiden. Forventninger om økte renter bidrar også til å senke markedet ytterligere. Kan gull og sølv være en fornuftig investering?

I en verden der sentralbankene har trykket nærmest uendelig med penger og kjøpekraften stadig forverres, kan gull og sølv bidra til å opprettholde og i beste fall øke kjøpekraften.

Gull og sølv finnes kun i et begrenset omfang. Vi ser at etterspørselen etter både gull og sølv fra sentralbanker, industri og smykkeindustrien er betydelig. Samtidig som kostnaden for å utvinne metallene øker, vil det være naturlig å anta at prisene skal stige.

Visste du at hvis du kjøper gullmynter, for eksempel en «Canadian Maple Leaf Gold Coin» vil en eventuell gevinst være skattefri. En slik mynt består av 99,9% rent gull og veier en unse. Prisen på denne gullmynten ligger i dag på cirka 19.000 kr, litt over spotprisen per unse på gull. Videre er det mulig å investere i gull og sølv med både fysisk levering og finansielle instrumenter.

Spotprisen for en unse gull ligger i dag på rundt 1803 dollar, ned fra sin årlige høyeste notering på rundt 2060 dollar per unse. Sølvprisen ligger i dag på rundt 23 dollar per unse, ned fra sin årlige høyeste notering på omtrent 27 dollar per unse. Både gull og sølv er likevel i en positiv trend etter sin laveste notering i september 2022, med en økning i pris på henholdsvis 11% og 34% frem til i dag. Det gjenstår å se om den positive trenden fortsetter fremover.


Comments


bottom of page