top of page

"Lilbit" for ambisiøs?

Black Dog

Lilbit AS hentet inn det maksimale beløpet på MNOK 28 i sin emisjon på Folkeinvest.

Dato: 12.10.2021

Oversikt

Lilbit AS har lykkes med å overbevise investorer i Folkeinvest, med over 900 nye aksjonærer. For å oppnå sin raske forventede vekst er Lilbit AS avhengig av å etablere seg utenfor Norden. Det er imidlertid høyst usikkert hva etterspørselen etter produktene vil være de neste årene, spesielt i resten av Europa, hvor det allerede eksisterer etablerte selskaper som tilbyr lignende GPS-løsninger. 

 

Helseovervåkingsfunksjonen Lilbit tilbyr er heller ikke eksklusiv, ettersom lignende produkter er tilgjengelig for hundeeiere (Fitbark). Helseovervåkingen forventes å være tilgjengelig i løpet av 2022. 

 

Verdi

Den rettede emisjonen ble fremmet med en "rabatt". Det er to separate, eksterne verdivurderinger som verdsetter selskapet i størrelsorden MNOK 420-400. Selskapets begrunnelse for å "rabattere" selskapsverdien til MNOK 130 er å sikre likviditet for å holde skjema.

 

To ting må tas opp; for det første er de uavhengige verdivurderingene basert på selskapets egne anslag (som ga en MCAP på MNOK 570). Dette er scenario-rapporter, og vil ikke reflektere den reelle risikoen ved en investering i Lilbit AS dersom Lilbit AS egne tall er unøyaktige. For det andre, hvorfor skulle MCAP reduseres med 66% hvis MNOK 400 var den virkelige verdien for selskapet?

                            Lilbit AS

- Lilbit AS, et Norge-basert teknologiselskap som primært selger GPS-trackere for hunder, har som mål å ta markedsandeler i Europa.

- Lilbit AS hentet nylig inn 28 millioner kroner gjennom en emisjon på folkeinvest

- MCAP før emisjonen på ca. MNOK 130, men inntekter i 2021 på MNOK 14.

- Selskapet ønsker å selge produktene sine til 1% av de europeiske hundeeierne innen 2023. Dette vil øke EBIT med 30 000% på to år i følge selskapets egne prognoser.

Utsikter

Lilbit AS har blitt kalt "dog-xplora" av norske finansforretninger på grunn av likheter med GPS-sporingen. Ekspansjon fører ofte til negativ kontantstrøm i vekstfasen, noe som kan tvinge Lilbit-aksjonærene til å revidere og senke forventningene til vekst og omsetning. Xplora, som de siste årene har klart å øke salget kraftig, taper fortsatt penger. Xploras EBIT-tap har økt samtidig selv om omsetningen på samme tid har økt, og de sliter fortsatt med å etablere markedsandeler i visse markeder internasjonalt. Når man sammenligner de to, virker en 30.000% vekst i EBIT på to år for Lilbit AS usannsynlig. De må gjerne bevise at det er feil!

 

Fremover vil spørsmålet for Lilbit-aksjonærene være om de europeiske hundeeierne er like entusiatiske som aksjonærene. Kundeanmeldelser av tidligere Lilbit produkter har mildt sagt ikke vært gode, noe Lilbit AS ikke har opplyst noe særlig om i forbindelse med kapitalinnhentingen. 

Wild Nature
bottom of page