NORECO - Full gass framover

Noreco-Shell.jpg

Dato: 21.03.2022

Forfattere: Adrian Ånnestad & Nikolas Traavik Nesheim

NORECO

Norwegian Energy Company ASA (Ticker: NOR)  har en eierandel på 36,8% i fellesforetaket Danish Underground Consortium (DUC). DUC har 15 produserende felt og dekker nesten 90 prosent av den danske olje- og gassproduksjonen, hvilket gjør NORECO til den nest største olje- og gassprodusenten på dansk sokkel.

DUC har siden 2019 drevet et ombyggingsprosjekt på Tyra-feltet. Dette prosjektet er det største på dansk sokkel. NORECO forventer å øke netto produksjon med 90% og vil dermed låse opp bruttoreserver på rundt 200 millioner fat oljeekvivalenter.

Dagens etterspørsel etter energi i Europa har aldri vært større. Ombyggingen av Tyra-feltet vil bidra til økt energisikkerhet i Danmark, og vil kunne produsere gass tilsvarende forbruket til 1,5 millioner danske hjem i flere tiår.

*Rosenlund & Co (og/eller forfatterne av denne artikkelen) har eksponering mot noen eller alle av verdipapirene nevnt i denne artikkelen.

Strategi

Som selskap har vi som ambisjon å skape et netto positivt resultat for våre aksjonærer og samfunnet som helhet.

Dette oppnår vi ved å bidra til å skape arbeidsplasser og digital innovasjon.

Rosenlund Insider

Rosenlund Insider publiserer artikler om selskaper, økonomisk og politisk utvikling eller sektorer vi finner interessante.

Vi publiserer artikler månedlig. Følg oss på SoMe, så blir du varslet når vi publiserer. 

Om Oss

Vi investerer primært i noterte selskaper og verdipapirer, samt i enkelte mellomstore selskaper med skalerbart potensial.

Fremover vil vårt fokus på teknologisektoren fortsette.

Wild Nature