top of page

Nordic Unmanned - Flyr høyere?

CAMCOPTER-S-100-UAS-selected-by-Nordic-Unmanned.jpg

Photo: Nordic Unmanned

Dato: 20.10.2021

Oversikt

Nordic Unmanned hentet nylig inn MNOK 100 i en rettet emisjon og er verdsatt til MNOK 947. Nordic Unmanned er et av de ledende droneselskapene i Europa. Selskapet leverer droner, programvareløsninger, reservedeler og konsulenttjenester til blant annet oljesektoren og militærsektoren. 

 

Selskapet ble notert på Euronext Growth i slutten av 2020 og har vokst betydelig de siste årene. Selv om aksjen er ned mer enn 30% fra toppen i 2021, er den opp rundt 100% fra noteringskursen. De fleste selskapene som har blitt børsnotert den siste tiden, har siden falt til nivåer under noteringskursen. 

 

Verdi

Nordic Unmanned økte sin totale omsetning fra MNOK 30 i 2019 til MNOK 65 i 2020, og har et optimistisk mål om å nå 4 milliarder NOK i omsetning i 2025. Omsetningen til selskapet vokste med 284% i Q2 2021 sammenlignet med Q2 året før. Selskapet ligger an til å doble inntektene sine i 2021.  

I Q2 kjøpte de en ledende tysk droneutvikler og produsent som forventes å bli godkjent av German Foreign Investment Control i Q4. Nordic Unmanned har en egenkapital på MNOK 207, noe som gjør at de er posisjonert til å kunne utføre flere oppkjøp i tiden fremover. 

 

Selskapet har en solid ordrereserve med anerkjente kunder de neste årene med en verdi på MNOK 364 og det forventes at dette tallet vil øke fremover. Det er viktig å merke seg at dette ikke inkluderer den nylig tildelte EUR 20 mill kontrakten med European Maritime Safety Angency angående "fixed-wing services". Dette er et nytt marked for Nordic Unmanned og kan mer enn doble størrelsen på deres tilgjengelige marked. 

 

I første halvår har selskapet et underskudd etter skatt på MNOK 5,1, men selskapet forventer at tallene for Q3 og Q4 vil være bedre.

Utsikter

Dronemarkedet ser ut til å vokse mer og mer for hvert år, og selskapet opererer med et tall der de forventer at markedet vil vokse med ca. 14% årlig. Kostnaden ved bruk av droner sammenlignet med helikopter er både billigere og betydelig mer miljøvennlig. Om det er mulig at selskapet skal klare 4 milliarder NOK i omsetning innen 2025, gjenstår å se. For tiden har selskapet en sterk balande og ordreboken har vokst kontinuerlig over tid. Dette gir et sterkt grunnlag for videre vekst og ekspansjon.

               Nordic Unmanned AS

- Nordic Unmanned er et av de ledende droneselskapene i Europa, og leverer droner, programvareløsninger, reservedeler og konsulenttjenester til blant annet oljesektoren og militæret.

- MCAP på MNOK 936. Gjorde nylig en rettet emisjon på MNOK 100. 

- Sterk innteksvekst i Q2 YoY (284%), med negtiv EBIT.

- Selskapet har anslått fortsatt sterk vekst i årene som kommer, med ambisjoner om å nå MNOK 4000 innen 2025.

Wild Nature
bottom of page