top of page

Yara - A Dark Norse

Yara tank.png

Dato: 18.11.2021                                     

Oversikt

Moderne jordbruk har endret seg gjennom årene, og en viktig landbruksinnovasjon historisk sett ved siden av bruken av maskiner har vært gjødsel. Yaras gjødselprodukter er laget for å optimalisere avlingen, redusere miljøpåvirkningen og forbedre både avlingskvaliteten og optimalisere næringsverdien. Produktene deres brukes i over 60 forskjellige land. 

 

Gjødsel er et kritisk komponent i landbrukets produktivitet og matproduksjon. Generelt sies gjødselmarkedet å være et "tilbudsdrevet" marked når etterspørselen er lav, der prisgulvet er satt av den produserende regionen med de høyeste naturgassprisene. 

 

Befolkningsveksten i verden er estimert til å være 83 millioner årlig, som er en av hoveddriverne for vekst i gjødselforbruket, i tillegg til økonomisk vekst - spesielt i utviklingsland.

Med den nylige gasskrisen i Europa måtte Yara stenge 40% - nesten to tonn - av sin ammoniakkproduksjonskapasitet i september for å begrense tapene deres. I følge Yara utgjør naturgass omtrent 90% ammoniakk produksjonskostnadene, noe som forklarer de nylige ammoniakk begrensningene i Europa. 

 

Gasskrisen har ført til en reduksjon i nitrogenproduksjon og dermed har også de globale prisene på nitrogen steget. Naturgass er den største kostnadsdriveren for nitrogen.

 

Utsikt

En viktig fordel for Yara er at selv om de produserer mindre ammoniakk i Europa, kan de "outsource" ammoniakk fra sine andre Yara-anlegg utenfor Europa, i tillegg til globel handel av ammoniakk. Produksjonen av ammoniakk utenfor Europa, hvor råvareprisen er billigere, gjør at marginer for salg av det sterkt etterspurte nitrogenet kan bli større. Yara har sett en nedgang i leveranser i Europa, men de relativt høyere prisene kan motvirke de lavere volumene.

     Yara International ASA

- Yara International opererer i rundt 60 land.

- Opprinnelig en del av Norsk Hydro, ble separert i 2004.

- En av de største gjødselsprodusentene i verden

- Gjødsel spiller en viktig rolle for avlingskvaliteten.

- Store interessenter inkluderer den norske stat, som eier rundt en tredjedel av aksjene.

Til tross for gasskrisen som har ført til reduksjons i ammoniakkproduksjonen, har Yara vist stor fleksibilitet med å erstatte ulønnsom produksjon med "outsourcing" og global handel. Høyere priser i Europa motvirket nedgangen i leveranser, samtidig viser tallene høyere marginer i USA og både bedre produktivitet og høyere priser i Asia & Afrika

Wild Nature
bottom of page