top of page

Krypto, Klokke, Krasj?

krypto og klokke.jpeg

Både Bitcoin og luksusklokker har sett en stor prisnedgang den siste tiden.

Dato: 10.08.2022

Usikkerhet i markedet

Økt inflasjon, stigende renter og usikkerhet i markedet er alle viktige faktorer som fører til at investorinteressen flyttes vekk fra spekulative investeringer. Spekulative investeringer som luksusklokker og kryptovaluta har gitt enorm avkastning de senere årene, mye på grunn av den store etterspørselen som dukket opp etter at pandemien inntraff i 2020.  

Korrelasjon?

Spekulative investeringer er på god vei ned, noe som illustreres gjennom prisnedgangen på både Bitcoin og luksusklokker. Subdial 50-indeksen, som viser prisveksten til de 50 mest omsatte luksusklokkene i annenhåndsmarkedet, viser en solid nedgang det siste halvåret med en nedgang i pris på omtrent 22%. Det samme halvåret har Bitcoin sett en nedgang på nærmere 45%. 

Ifølge en uttalelse fra «klokkeplattformen» Chrono24 til Bloomberg, så har nedgangen i kryptomarkedet direkte påvirket prisene på luksusklokkene. 

Fundamental verdi prioriteres

Investeringer uten kontantstrøm eller fundamental verdi er generelt upopulære i nedgangstider, dermed faller luksusklokker og kryptovalutaer i verdi når investorer søker investeringer med de overnevnte karakteristikkene. 

Kilde: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-29/the-crypto-collapse-has-flooded-the-market-with-rolex-and-patek

Wild Nature
bottom of page