top of page
  • Sara Louise Adielson

Fremtiden til Yara - grønne produkter eller grønnvasking?

Updated: Sep 29, 2023


Et jordet med gjødsel og grønne utvekster
Yaras grønne sjarm, skjuler den klimaens alarm?

Yaras grønne visjon​

Yara er Norges største produsent av mineralgjødsel. I dag fremstilles kunstgjødselen gjennom bruk av naturgass, som er en fossil ressurs. Naturgass inneholder ammoniakk som i dag er en hovedingrediens for å få nitrogeninnholdig mineralgjødsel. Yara har planlagt å fremstille grønt hydrogen som vil erstatte behovet for ammoniakk fra naturgass. I håp om å kunne omstille industrien til å bli mer bærekraftig har Yara annonsert at de ønsker åpne en ny fabrikk i Porsgrunn som produserer et produkt de omtaler som «grønn mineralgjødsel». Yara uttalte seg i 2021 om at grønn mineralgjødsel skal være utslippsfri fra 2023 og fikk 283 millioner i støtte fra Enova. Men hvorfor er dette problematisk for Norge?

Yara er en av verdens fremste gjødselprodusenter. I tillegg til å ha kontroll over store deler av det norske landbruket, er de også like gode på å markedsføre produktet sitt som problemfritt og nærmest miljøvennlig. Det at mineralgjødsel er med på å sikre nok matproduksjon til en økende verdensbefolkning er en måte å grønnvaske sitt eget rykte. Yara står for store utslipp av lystgass, som er den tredje viktigste klimagassen. Et stort problem ved lystgass er at det har 273 ganger så stor klimaeffekt som CO2 i et 100-års perspektiv (Miljøstatus, 2022). Yara fremstiller grønt hydrogen som løsningen på dette problemet, som skal fremstilles uten fossile ressurser. Likevel, er det en side ved grønt hydrogen som Yara ønsker å holde skjult.

Europa er midt i en energikrise og dette har Norges befolkning opplevd de siste månedene med ekstreme strømpriser. Det kommer flere klimatiltak og påbud fra myndighetene for å effektivisere bruken av strøm, samtidig som Norge kraftig må redusere sin eksisterende energibruk. Offentlige bygg får flere påbud i årene fremover, og det er forventet at det snart blir et krav om solcellepanel for alle næringsbygg over 250 kvm. Alle disse tiltakene gjøres med et ønske om å redusere strømbruken i Norge, og det er her problematikken ved grønt hydrogen kommer inn.

Yara sin fremstilling av grønt hydrogen skal ta sted i Herøya industripark. Dette skal sikre grønt kunstgjødsel som skal være deres nye hovedprodukt. Problemet med grønt hydrogen er den enorme mengden strøm som behøves for å kunne fremstille produktet. Det er beregnet at Yara sin fabrikk skal bruke like strøm som Bergen by. Det vil si at Østlandet som allerede har noen av de høyeste strømprisene i landet vil ha en større belastning. En ny rapport fra Bellona (2021) sier at produkter som bruker grønt hydrogen er kun like grønne som strømmen de benytter. Det betyr at hvis fabrikken til Yara øker behovet for importert strøm fra kullindustri i Europa, kan grønn kunstgjødsel være minst like forurensende som før. I tillegg kan det ha ringvirkninger som i større grad vil påvirke befolkningen i området rundt. Grønt hydrogen er grønt hvis den bruker fornybar overskuddsstrøm. Dette vil ikke være tilfellet for Yara

Bærekraftige alternativer og løsninger

Det er flere løsninger for å gjøre grønn mineralgjødsel klimavennlig. Hvis Yara velger å starte å produsere sin egen fornybare energi vil dette gjøre en stor forskjell og gjøre det til et bærekraftig produkt. Alle produsenter som omstiller seg til å bli mer klimavennlige og hjelper nå FNs bærekraftsmål innen 2030 gjør en viktig innsats, men det er ikke riktig å grønnvaske et produkt ovenfor kundene sine. Landbruket i Norge er avhengig av gjødsel for å opprettholde avlingene sine, og per dags dato er alternativer til mineralgjødsel som biorest og VEAS et bedre valg.


Kilder:

Miljøstatus. (2022, november 4). Utslipp av lystgass i Norge. Miljøstatus. https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/klima/norske-utslipp-av-klimagasser/lystgass-N2O/

Comments


bottom of page